OCE-opleidingen

Binnen de OCE-wereld bestaan strikte regels, het gaat nu eenmaal om de veiligheid voor mens, dier en milieu. Wanneer u tijdens het uitvoeren of in de voorbereidingsfase van uw project te maken krijgt met de mogelijke aanwezigheid van explosieven is het zaak om te beschikken over gekwalificeerd personeel. Zonder dit personeel kan er binnen uw project vertraging ontstaan doordat u buiten de deur moet kijken naar personeel met de juiste papieren om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Personen zonder de juiste papieren en kennis kunnen zelfs worden geweerd van projectlocaties waar men te maken heeft met de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Nog belangrijker aan opgeleid personeel is dat het in het geval van het aantreffen van een explosief weet wat het wél en wat het vooral níet moet doen. Als het om veiligheid gaat is een goede voorbereiding letterlijk van levensbelang.

Erkende OCE-opleidingen

Het volgen van een OCE-opleiding is een eenvoudige manier om veel problemen te voorkomen. Bij BeoBOM kunt u de volgende erkende OCE opleidingen volgen:

  • basiskennis OCE;
  • assistent OCE-deskundige;
  • OCE-deskundige;
  • Senior OCE-deskundige.

Zowel de opleidingen als het examen bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Opleidingen kunnen zowel In Company of op één van onze cursuslocaties worden verzorgd.

Meer weten over de inhoud van onze opleidingen, data en kosten? Onze contactgegevens vindt u hier (link opent in nieuw tabblad).

1