Explosieven

Omgang met ontplofbare oorlogsresten

In de praktijk wordt vaak de term NGE (Niet Gesprongen Explosieven) gehanteerd wanneer men doelt op de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen ook CE of conventionele explosieven). NGE is een overkoepelende term waarmee bijvoorbeeld ook explosieven voor terroristische doeleinden kunnen worden aangeduid. Het onderzoek dat BeoBOM uitvoert heeft betrekking op Ontplofbare Oorlogsresten, ofwel (fabrieksmatig geproduceerde) explosieven, niet zijnde geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch, welke zijn achtergebleven als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarop de richtlijnen van het CS-OOO van toepassing zijn. Binnen deze definitie vallen ook:

  • Oorlogsresten die geen explosieve stoffen (meer) bevatten;
  • Restanten van Ontplofbare Oorlogsresten die door leken als zodanig herkenbaar zijn;
  • Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als Ontplofbare Oorlogsresten;
  • Wapens of onderdelen daarvan.

Twee brisantbommen van 500 lb, aangetroffen n.a.v. een van onze onderzoeken naar de aanwezigheid van explosieven, worden door de EODD tot ontploffing gebracht. Nederland weer een stukje veiliger.

Hoofdsoorten

Risico's

Ruimingskaart

Benieuwd naar wat BeoBOM voor je kan betekenen?

De kennis en ervaring in huis om in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.