Explosieven

In de praktijk wordt vaak de term NGE (Niet Gesprongen Explosieven) gehanteerd wanneer men doelt op de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen ook CE of conventionele explosieven). NGE is een overkoepelende term waarmee bijvoorbeeld ook explosieven voor terroristische doeleinden kunnen worden aangeduid. Het onderzoek dat BeoBOM uitvoert heeft betrekking op Ontplofbare Oorlogsresten, ofwel (fabrieksmatig geproduceerde) explosieven, niet zijnde geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch, welke zijn achtergebleven als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarop de richt-lijnen van het CS-OOO van toepassing zijn. Binnen deze definitie vallen ook:

  • Oorlogsresten die geen explosieve stoffen (meer) bevatten;
  • Restanten van Ontplofbare Oorlogsresten die door leken als zodanig herkenbaar zijn;
  • Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als Ontplofbare Oorlogsresten;
  • Wapens of onderdelen daarvan.

Klik op onderstaande links om meer te lezen over de risico’s bij het aantreffen van explosieven, de zestien hoofdsoorten Ontplofbare Oorlogsresten en om je explosievenkennis te testen.

Een 12 cm mortiergranaat, aangetroffen n.a.v. een van onze onderzoeken naar de aanwezigheid van explosieven, wordt door de EODD tot ontploffing gebracht. Nederland weer een stukje veiliger.