Explosieven

In de praktijk wordt vaak de term NGE (Niet Gesprongen Explosieven) gehanteerd wanneer men doelt op de omgang met CE (conventionele explosieven). NGE is een overkoepelende term waarmee bijvoorbeeld ook explosieven voor terroristische doeleinden kunnen worden aangeduid. Het onderzoek dat BeoBOM uitvoert heeft betrekking op CE, ofwel (fabrieksmatig geproduceerde) explosieven, niet zijnde geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch, welke zijn achter-gebleven als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarop de richt-lijnen van het WSCS-OCE van toepassing zijn. Binnen deze definitie vallen ook:

  • CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten;
  • Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn;
  • Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE;
  • Wapens of onderdelen daarvan.

Klik op onderstaande links om meer te lezen over de risico’s bij het aantreffen van explosieven, de zestien hoofdsoorten CE en om je explosievenkennis te testen.

Een 12 cm mortiergranaat, aangetroffen n.a.v. een van onze onderzoeken naar de aanwezigheid van explosieven, wordt door de EODD tot ontploffing gebracht. Nederland weer een stukje veiliger.