Ruimingskaart

Sinds enige tijd heeft BeoBOM een kaart online waarop de ruimingen door de EODD zijn weergegeven. Deze kaart stond bekend als de ‘Ruimingskaart’. Deze ruimingskaart is nu uitgebreid met twee extra kaartlagen: een laag met bekende mijnenvelden en een laag met geregistreerde luchtaanvallen. Beide lagen gelden als indicatief en niet limitatief. Wel vormen deze lagen een goed referentiekader in geval u wilt zien of er in u gemeente of woonplaats mogelijk ontplofbare oorlogsresten kunnen worden aangetroffen. In geval u meer wilt weten over de verschillende indicaties op de kaart, neem dan contact op met BeoBOM. Wij hebben achtergrondinformatie in ons eigen archief.

Klik hier voor onze WebApp ruimingskaart.

Disclaimer

BeoBOM heeft een groot deel van het archief met ruimrapporten van de EODD in kaart gebracht. Het gaat hierbij om een kleine 140.000 meldingen uit de periode 1968-2021. De meldingen zijn middels een geautomatiseerd proces gematcht aan een geografische locatie. Door een algoritme op de adresgegevens los te laten is een record (lees: melding) aan een locatie gekoppeld. De kwaliteit van de positionering is afhankelijk van de beschrijving die aan de melding is meegegeven. Van de ca. 140.000 meldingen is een kleine 2% niet te matchen. Deze records zijn daarom niet meegenomen. Van de overige 98% heeft ca. 10% een afwijking. Deze varieert van een positie in het centrum van de betreffende plaats, tot een grotere afwijking buiten de plaats. Naast de ruimingen wordt eveneens gewerkt aan andere kaartlagen. De kaart zal daarom periodiek worden bijgewerkt. De informatie betreffende mijnenvelden is eveneens afkomstig uit het archief van de EODD en is door BeoBOM aan geografische locaties gekoppeld. De locaties van de velden zijn indicatief weergegeven. De exacte ligging van het veld kan daarom afwijken.

Alle informatie op de website van BeoBOM heeft een informatief karakter. BeoBOM heeft getracht deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden. BeoBOM accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de informatie die op de website beschikbaar is. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

3 inch

Foto: een 105 mm brisantgranaat, door de opruimingsdiensten aangetroffen op een akker. © BeoBOM 2017