Downloads

Symbologieset

Symbologie

Binnen de wereld van het Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten zijn een aantal bedrijven gespecialiseerd in het uitvoeren van historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten. Inhoudelijk zorgt het CS-OOO voor uniformiteit: ieder bedrijf dient zich te houden aan de normen zoals vastgelegd in dit document. Hoewel inhoudelijk in zekere zin uniform, verschillen de vooronderzoeken enorm op het gebied van uiterlijk. Ieder bedrijf hanteert een eigen lay-out en een eigen stijl wat betreft rapportage en kaartmateriaal.

Verschillende opdrachtgevers hebben te kennen gegeven af en toe door de bomen het bos niet meer te zien en achten een hogere mate van uniformiteit zeer wenselijk. Een manier om een hogere mate van uniformiteit binnen de vooronderzoeken te bewerkstelligen, is het gebruik van een vaste symbologieset in de rapportage en op de inventarisatiekaarten van vooronderzoeken. Sinds enige tijd is BeoBOM bezig met het ontwerpen van een symbologieset. Het idee erachter is een grotere mate van uniformiteit binnen de wereld van Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten te bereiken. De set kan hier gratis gedownload  worden en eveneens gratis gebruikt worden door belangstellenden.

Download de symbologieset (4 MB)

Het CS-OOO

Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het zogenoemde Werkveldspecifieke Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) voorheen WSCS-OCE. Het CS-OOO is opgenomen als bijlage XII van de Arboregeling. Klik op onderstaande link voor de integrale tekst van het CS-OOO (opent in een nieuw tabblad).

Het CS-OOO