Diensten

Een veilige werkplek

Explosievenopsporing is vaak gecompliceerd. In de afgelopen jaren is veel regelgeving en beleid omtrent de explosievenopsporing ingevoerd in Nederland. Vaak vormen deze regels en wetten een grote drempel om aan een project te beginnen. Het niet altijd even duidelijk waar je als opdrachtgever aan toe bent. Als antwoord op deze vragen is BeoBOM opgericht. Wij streven ernaar om voor onze opdrachtgevers geld en tijd te besparen en te zorgen voor een veilige werkplek voor mens, dier en milieu.

Passend advies

BeoBOM ondersteunt bedrijven met professioneel advies op het gebied van het Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO). Of u nu op zoek bent naar een bureaustudie om de gevaren op de bouwplaats in te schatten, of wanneer u al concreet van plan bent werkzaamheden zoals sonderingen, baggeren, het zetten van palen en overige bodemroerende werkzaamheden uit te voeren. BeoBOM kijkt per project naar de geplande werkzaamheden, waarna een passend advies wordt gegeven. Ieder project is uniek, een standaard-advies bestaat voor ons niet. Verschillende scenario’s zijn mogelijk bij het opsporen van explosieven.

Mogelijkheden

  • Het uitvoeren van een historisch vooronderzoek. Er wordt in kaart gebracht of er binnen uw projectgebied ontplofbare oorlogsresten kunnen worden verwacht. Het resultaat is een rapportage met een tweetal kaarten, waarop wordt aangegeven waar en tot welke diepte (horizontaal en verticaal) ontplofbare oorlogsresten kunnen worden verwacht. Een gebied kan uiteraard tevens als ‘onverdacht’ worden geclassificeerd;
  • Het uitvoeren van een risicoanalyse. Dit onderzoek gaat in op de geplande werkzaamheden in het licht van de te verwachten ontplofbare oorlogsresten. Het gaat dieper in op het civieltechnisch aspect, waardoor in sommige gevallen een verdacht gebied verder kan worden ingeperkt. De risicoanalyse heeft als doelstelling het in kaart brengen van risico’s en het adviseren van te nemen beheersmaatregelen (indien noodzakelijk);
  • Het uitvoeren van een opsporingsproces of het toepassen van beheersmaatregelen. Wanneer vooraf al duidelijk blijkt dat een bureau-onderzoek niets zal bijdragen aan uw project – bijvoorbeeld omdat het gebied in het verleden door BeoBOM of een derde partij reeds is onderzocht – of wanneer uw project op zeer korte termijn dient te worden gestart, kan worden gekeken naar geschikte beheersmaatregelen of de meest geschikte manier van opsporen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over onze verschillende producten en expertises:

Pre-scan

Een oriënterend
onderzoek voor de
meest efficiënte aanpak

Vooronderzoek

Het in kaart brengen of er ontplofbare oorlogsresten kunnen worden verwacht.

Risicokaarten

Middels een rapportage
en een tweetal kaarten wordt dit inzichtelijk gemaakt

Risicoanalyse

Kosten verlagen door het
verkleinen van het opsporingsgebied

Opleidingen

Als het om veiligheid gaat
is een goede voorbereiding van levensbelang

Advies, begeleiding en subsidie

68%-subsidiemogelijkheid
via een suppletie uit het gemeentefonds.

Meer weten over de mogelijkheden?

Onze adviseurs staan je graag vrijblijvend te woord over onze producten. Onze contactgegevens vind je hier