Gemeentebrede risicokaarten

Het uitvoeren van historische vooronderzoeken is nuttig en noodzakelijk wanneer er in de bodem gewerkt gaat worden. Veel gemeenten hebben regelmatig te maken met allerlei bouwprojecten en laten daarvoor ook vooronderzoeken uitvoeren. Vaak kan het aantrekkelijker zijn om een gemeentebrede risciokaart te laten maken. Door de gemeente in zijn geheel in kaart te brengen in plaats van het uitvoeren van een vooronderzoek voor ieder bouwproject, kan de uitvoering van toekomstige bouwprojecten worden bespoedigd.

Historisch vooronderzoek

Een gemeentelijke risicokaart is feitelijk hetzelfde als een historisch vooronderzoek: op basis van de in het CS-VROO genoemde verplichte bronnen wordt vastgesteld of- en waar sprake is van verdachte gebieden. Middels een rapportage en een tweetal kaarten (een inventarisatiekaart en een bodembelastingkaart) wordt dit inzichtelijk gemaakt. De gemeente kan vervolgens haar explosievenbeleid vormen.

Updates

Na het opstellen van een risicokaart is het raadzaam het product van tijd tot tijd van updates te voorzien. Worden er bijvoorbeeld graafwerkzaamheden uitgevoerd of vindt er explosievenonderzoek (veldonderzoek) plaats, dan kan een verdacht gebied verkleind worden. Zo blijft de kaart actueel en wordt er efficiënt omgesprongen met tijd en middelen.

BeoBOM stelde recentelijk de risicokaarten van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Landgraaf, Eijsden-Margraten, Halderberge en Hardinxveld-Giessendam op.