Pre-scan

Pre-scan

Bij een pre-scan wordt een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Hiermee voorkomen we dat een opdrachtgever tijd en geld verliest aan onnodige stappen in het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten. We duiken ons eigen omvangrijke archief in. We bestuderen luchtfoto’s, bombardementsverslagen en bekijken in hoeverre er in het verleden ontplofbare oorlogsresten zijn geruimd. Bovendien gaan we na of het projectgebied ligt binnen de contouren van een bestaand vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentebreed vooronderzoek, een vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van een andere opdrachtgever of een vooronderzoek in verband met een aangrenzend project. Vervolgens toetsen we of het bestaande vooronderzoek voldoet aan de huidige wetgeving (het CS-VROO).

Pre-scan ontplofbare oorlogsresten [pb-city]

Door middel van een pre-scan kunnen wij efficiënt beoordelen of (alsnog) een volledig of aanvullend historisch vooronderzoek voor het projectgebied noodzakelijk is. Ligt het projectgebied binnen onverdacht gebied volgens een vooronderzoek dat aan de huidige regelgeving voldoet en komen wij geen afwijkende gegevens tegen in ons archief? Dan is de pre-scan afdoende en kunnen de werkzaamheden doorgaan zonder verder onderzoek. Komt uit de pre-scan naar voren dat verder onderzoek noodzakelijk is? Dan geven wij in een pre-scan advies over de meest efficiënte vervolgstappen.

Benieuwd naar wat BeoBOM voor je kan betekenen?

Met onze kennis en ervaring bieden wij in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.