Risicoanalyse

Risicoanalyse

Blijkt uit het historisch vooronderzoek dat een projectlocatie verdacht is op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten? Een risicoanalyse kan uitkomst bieden. In een risicoanalyse stellen we de risico’s vast van de in het onderzoeksgebied mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten, gegeven het toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied. Hiermee worden de risico’s op schade en letsel ten gevolge van een accidentele reactie van ontplofbare oorlogsresten bepaald.

Advies

Een risicoanalyse gaat dieper in op het civieltechnisch aspect van de geplande werkzaamheden binnen het op ontplofbare oorlogsresten verdachte gebied. BeoBOM brengt de voorgenomen werkzaamheden nauwkeurig in kaart. Vervolgens geven wij per onderdeel advies over (eventuele) beheersmaatregelen. Ook onderzoeken wij in hoeverre het opsporingsgebied op basis van naoorlogse bodemroerende werkzaamheden kan worden verkleind.

Maatregelenkaart

Een risicoanalyse bestaat uit een rapportage en daarbij twee kaarten, een bodembelastingkaart en maatregelenkaart. De maatregelenkaart geeft exact weer op welke locaties opsporingswerkzaamheden plaats dienen te vinden. BeoBOM denkt graag met je mee of het opstellen van een risicoanalyse een logisch vervolg is voor je op ontplofbare oorlogsresten verdachte projectlocatie.

Benieuwd naar wat BeoBOM voor je kan betekenen?

Met onze kennis en ervaring bieden wij in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.