Gemeentebrede risicokaarten

Gemeentebrede risicokaarten

Tijd besparen met efficiënt onderzoek

Uit een vooronderzoek blijkt of er binnen het projectgebied ontplofbare oorlogsresten worden verwacht. Gemeenten hebben regelmatig te maken met bouwprojecten en laten daarvoor ook vooronderzoeken uitvoeren. In dit geval is het efficiënter om een gemeentebrede risicokaart te laten maken. Door de gemeente in zijn geheel in kaart te brengen, wordt de uitvoering van toekomstige bouwprojecten bespoedigd. Het uitvoeren van een afzonderlijk vooronderzoek voor ieder bouwproject is niet langer nodig.

Historisch vooronderzoek

Een gemeentelijke risicokaart is hetzelfde als een historisch vooronderzoek, maar dan op grotere schaal. Op basis van de volgens het CS-VROO verplichte bronnen wordt vastgesteld of- en waar sprake is van verdachte gebieden. Middels een rapportage en een tweetal kaarten (een inventarisatiekaart en een bodembelastingkaart) wordt dit inzichtelijk gemaakt. De gemeente kan vervolgens haar explosievenbeleid vormen.

Explosieven risicokaart [pb-city]

Updates

Na het opstellen van een risicokaart is het raadzaam het product regelmatig van updates te voorzien. Worden er bijvoorbeeld graafwerkzaamheden uitgevoerd of vindt er explosievenonderzoek (veldonderzoek) plaats, dan kan een verdacht gebied verkleind worden. Zo blijft de kaart actueel en wordt er efficiënt omgesprongen met tijd en middelen.

BeoBOM stelde recentelijk de risicokaarten van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Landgraaf, Eijsden-Margraten, Halderberge, Peel en Maas, en Hardinxveld-Giessendam op.

Benieuwd naar wat BeoBOM voor gemeenten kan betekenen?

Met onze kennis en ervaring bieden wij in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.