Bronnen

Voor een volledig (voor)onderzoek wordt zoveel mogelijk relevant bronnenmateriaal verzameld, waarbij tenminste een zevental verplichte bronnen worden geraadpleegd. Deze verplichte bronnen staan beschreven in het WSCS-OCE, de geldende richtlijn op dit gebied. Conform het WSCS-OCE, dienen minimaal de onderstaande bronnen te worden geraadpleegd.

 • Literatuur;
 • Gemeentelijk en provinciaal archief;
 • Semistatische archiefdiensten Ministerie Defensie te Rijswijk;
 • Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD);
 • Luchtfotocollectie Wageningen UR en Kadaster.

Boven: toen en nu in IJmuiden (klik voor een grotere weergave op de afbeelding). 

Aanvullende bronnen

Naast bovengenoemde verplichte bronnen, kent het WSCS-OCE eveneens een aantal aanvullende bronnen, welke in bepaalde gevallen eveneens geraadpleegd zullen worden. Het gaat hierbij om onderstaande bronnen.

 • Nederlands Instituut voor Militaire Historie;
 • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie;
 • Nationaal Archief te Den Haag;
 • Luchtfotocollectie Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland te Edinburgh;
 • The National Archives te Londen/Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg/National Archives te College Park (VS);
 • Getuigenverslagen.

Eigen bronnen

Voor ieder onderzoek worden tenslotte een aanzienlijke hoeveelheid eigen bronnen geraadpleegd. Dit betreffen bronnen uit het archief van BeoBOM, maar ook bedrijven of instellingen waarmee BeoBOM vaak contact heeft en die over een grote collectie (historisch) feitenmateriaal beschikken.

 • Luftbilddatenbank;
 • Büro Immekus;
 • Krantenarchieven;
 • Archief CE-documentatie;
 • Historische verenigingen;
 • Lokale overheden;
 • Netwerk van deskundigen;
 • LIDAR/BAG/DINOloket.

In het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt gezocht naar indicaties en contra-indicaties welke aanwijzingen vormen dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht dan wel onverdacht is op de aanwezigheid van CE.

2015: een ooggetuige wijst BeoBOM de locatie van een bominslag, welke niet kon worden vastgesteld op basis van de overige bronnen.