BeoBOM CS-VROO gecertificeerd

Op donderdag 8 juli jl. ontving BeoBOM als een van de eerste in Nederland het nieuwe CS-VROO certificaat.

Nieuw CS-VROO certificatieschema

Begin dit jaar is het in de branche bekende certificatieschema het WSCS-OCE komen te vervallen. Op 1 januari 2021 is hiervoor het nieuwe (wettelijk verplichte) Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (het CS-OOO) van kracht geworden. Dit certificatieschema richt zich op het opsporen van ontplofbare oorlogsresten op locatie. Om deze opsporing op een juiste en veilige wijze uit te kunnen voeren is het opstellen van een vooronderzoek en risicoanalyse van wezenlijk belang. Stichting VOMES heeft in samenwerking met TÜV Nederland een certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten opgesteld om opdrachtgevers te verzekeren van een gedegen vooronderzoek en risicoanalyse.

Vrijwillig

Het certificeren volgens het certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (het CS-VROO) is voor ondernemingen vrijwillig. BeoBOM ziet veel meerwaarde in het certificeren. Het behalen van het certificaat waarborgt het kwaliteitsniveau. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de door ons opgeleverde vooronderzoeken en risicoanalyses voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, die u van ons gewend bent.

Zodra het moment bekend werd dat het mogelijk werd om als onderneming vrijwillig te laten certificeren conform het nieuwe certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten, heeft BeoBOM zich hier direct voor aangemeld. Tevens zijn we direct aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de benodigde audits.

Aantoonbare kwaliteit

BeoBOM ontving het Certificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten uit handen van TÜV Nederland. Met dit certificaat voldoet BeoBOM aantoonbaar aan de nieuwe kwaliteitseisen van het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

Meer weten

Wilt u meer weten over het nieuwe certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten en / of het nieuwe Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag over wat we als gecertificeerd bedrijf voor uw project kunnen betekenen.