Privacy Statement

BeoBOM respecteert de privacy van jou als websitebezoeker. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze websites en houden ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website (www.beobom.nl) verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

 • Google Analytics: via de websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. BeoBOM gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Jouw gegevens worden in anonieme vorm gedeeld om met behulp van Google Analytics te analyseren. BeoBOM heeft om deze reden een zogenaamde ‘Bewerkersovereenkomst’ gesloten met Google Analytics. Bij het delen van jouw gegevens wordt een deel van jouw IP-adres door ons achtergehouden voor je privacy. Dit betekent dat jouw gegevens niet naar jou herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet.
 • wanneer je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.
 • eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. Je kunt deze toestemming te allen tijden weer intrekken.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij BeoBOM?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. BeoBOM heeft voor de beveiliging van je persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, incl. organisatorische controle;
 • Inbraakalarm;
 • Kluis voor opslag van back-up bestanden;
 • Toegangscontrole m.b.v. wachtwoord/pincode;
 • Controle van toegekende bevoegdheden;
 • Elektronische toegangscontrole op de serverruimte; en
 • Intrusion detection & prevention op de firewall.
 • De website wordt beheerd door het team van BeoBOM zelf. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is BeoBOM formeel de Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vind je hier.

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar bij ons reeds bekende e-mailadres van jou. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan BeoBOM in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de persoonsgegevens verwijderen. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

De persoonlijke informatie die BeoBOM over je heeft kun je altijd opvragen en inzien en op jouw verzoek wordt die informatie volgens jouw aanwijzingen gewijzigd. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kun je indienen bij BeoBOM door een bericht te sturen naar info@beobom.nl 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018. BeoBOM behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.