Blog

Gemeentebreed vooronderzoek naar niet-gesprongen explosieven in gemeente Peel en Maas

5 april 2022 by in Projecten

BeoBOM heeft voor de gemeente Peel en Maas een gemeentebreed historisch vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten uitgevoerd.

Wij spraken de heer Roel Janssen over zijn ervaringen met BeoBOM.

Kunt u me vertellen hoe de situatie was voordat je met BeoBOM ging werken?

Ik werkte bij het team toezicht en handhaving en mijn specialiteit is de bodem. Vanuit die rol ben ik de laatste jaren steeds vaker als adviseur voor openbare ruimte bij projecten betrokken.

Bij reconstructiewerkzaamheden kregen ze daar steeds meer de vraag: ‘Hoe zit het met explosievenonderzoek?’

In het verleden werd dit onderwerp erg ad hoc behandeld en het was geen onderwerp dat top of mind was. Ik heb zelf alleen met het bedrijfsleven te maken gehad maar voor mijn tijd zijn er ook zeker door particulieren wel eens explosieven gevonden en door de EODD onschadelijk gemaakt.

Hoe kwam je in contact met BeoBOM?

Een van mijn collega’s, Luuk van Lier, kwam in contact met Rocco. Als gevolg van dat eerste gesprek heeft Rocco een vrijblijvende offerte uitgebracht met daarin een advies over wat je als gemeente kan doen op dit onderwerp.

Een belangrijk onderdeel van dat advies was om te beginnen met een gemeentebreed historisch vooronderzoek. Dit met als doel om die informatie altijd als onderlegger voor een project in de bodem te kunnen gebruiken.

Op incidentele basis heeft BeoBOM toen voor een tweetal projecten een historisch vooronderzoek gedaan. Omdat de roep naar dit onderwerp steeds vaker naar boven kwam groeide de behoefte om dit onderwerp serieus aan te pakken. Dit onderwerp staat standaard in bestekken en we hadden dit het best aan de aannemers kunnen overlaten maar dan wordt het een kostenpost waar we geen zicht op hebben.

De belangrijkste drijfveer voor de gemeente is de Arbo-regelgeving en de veiligheid van de medewerkers op een project. Die combinatie van zaken zorgde ervoor dat we als gemeente het besluit namen om graag de regie te nemen op het onderwerp ontplofbare oorlogsresten.

Begroting

Naar aanleiding daarvan kregen we van de teammanagers ook de mededeling dat er zeker een structurele oplossing voor onze gemeente zou zijn. We hebben dat toen ook gelijk opgepakt omdat daar een subsidie voor beschikbaar is.

Omdat er in de lopende begroting geen extra ruimte was voor dit onderwerp hebben we een plan opgesteld en zijn we daarmee naar de raad gegaan met de vraag om dit ‘extra bij te ramen’.

Openbare aanbesteding

Toen het akkoord op onze vraag eenmaal was gegeven, hebben we samen met een adviesbureau een openbare aanbesteding voorbereid en uitgeschreven. BeoBOM heeft destijds ook ingeschreven op die aanbesteding.

Wat gaf de doorslag om te kiezen voor BeoBOM?

In eerste instantie hebben we het maken van die keuze neergelegd bij dat adviesbureau. Nadat ze alles bij elkaar op hadden geteld, kwam BeoBOM als de beste partij uit de bus. Wat ik er zelf van weet, is dat jullie offerte de meeste volledige en best leesbare offerte was. Dat gaf, in combinatie met de bijbehorende investering, de doorslag. BeoBOM heeft veel ervaring met gemeenten. Dat konden we terugzien in de aanbieding.

Hoe zou je BeoBOM omschrijven aan iemand die ons niet kent?

Zowel Luuk als ikzelf zijn erg gecharmeerd van de wijze van communiceren. Hele korte lijnen. Als we een mailtje sturen krijgen we dezelfde dag nog antwoord, al dan niet persoonlijk via een telefoontje of een email. Daar houd ik van als mens. Dat werkt plezierig.

Merk je al resultaat van de samenwerking?

Jazeker, ik merk dat de projectleiders civiel graag en steeds vaker naar me toekomen om inzicht te krijgen in welke onderzoeken ze nodig hebben voor bepaalde stukken grond.

Waar Luuk en ik ook erg van gecharmeerd waren, was hoe de oplevering gepaard ging met een presentatie over hoe de kaart is opgebouwd. Bovendien werd advies gegeven over hoe we de risicokaart als gemeente procesmatig kunnen inzetten. Dat is expertise waar we wat aan hebben.

Risicoanalyses

We zitten nu in de fase dat we gaan onderzoeken waar de risicoanalyses voor de projecten aan moeten gaan voldoen. Daarnaast willen we feeling krijgen bij de zaken die straks nog buiten op het project moeten gebeuren voordat de schep in de grond kan.

Zou je ons aanraden bij andere gemeenten?

Ik zou BeoBOM zeker aanraden bij andere gemeenten. Dit is een onderwerp dat overal in Nederland speelt. In de ene gemeente iets minder dan de andere, maar ik zie het net zoals de asbestdiscussie. Vroeger was dit ook een onderwerp waar men afwachtend in was maar nu is het een standaardprocedure en zelfs in NEN-normen opgenomen. Dat verloop voorspel ik ook voor het onderwerp explosieven (voor)onderzoeken. Als je als gemeente de regie wil blijven houden, is het verstandig om eens bij BeoBOM te raden te gaan.