Downloads

Downloads

Symbologieset

BeoBOM is zelf geen opsporingsbedrijf, wat betekent dat wij ons niet bezig houden met het opsporen van explosieven in ‘het veld’. Voor u betekent dit concreet dat wij er geen belang bij hebben een gebied als ‘verdacht op explosieven’ te classificeren. Ons oordeel zal daarom altijd objectief en feitelijk onderbouwd zijn. Wij presenteren onze bevindingen op een heldere manier, met diverse foto’s en afbeeldingen om scenario’s te verduidelijken.

Verschillende opdrachtgevers hebben te kennen gegeven af en toe door de bomen het bos niet meer te zien en achten een hogere mate van uniformiteit zeer wenselijk.

Een manier om een hogere mate van uniformiteit binnen de vooronderzoeken te bewerkstelligen, is het gebruik van een vaste symbologieset in de rapportage en op de inventarisatiekaarten van vooronderzoeken. Sinds enige tijd is BeoBOM bezig met het ontwerpen van een symbologieset. Het idee erachter is een grotere mate van uniformiteit binnen de wereld van Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten te bereiken. De set kan hier gratis gedownload  worden en eveneens gratis gebruikt worden door belangstellenden.

Het CS-OOO

Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het zogenoemde Werkveldspecifieke Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) voorheen WSCS-OCE. Het CS-OOO is opgenomen als bijlage XII van de Arboregeling. Klik op onderstaande link voor de integrale tekst van het CS-OOO (opent in een nieuw tabblad).

Benieuwd naar wat BeoBOM voor u kan betekenen?

De kennis en ervaring in huis om in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.