Bronnen

Bronnen

Voor een volledig (voor)onderzoek wordt zoveel mogelijk relevant bronnenmateriaal verzameld, waarbij tenminste een zevental verplichte bronnen worden geraadpleegd. Deze verplichte bronnen staan beschreven in het CS-VROO, de geldende richtlijn op dit gebied. Conform het CS-VROO, dienen minimaal de onderstaande bronnen te worden geraadpleegd.

 • Literatuur;
 • Gemeentelijk en provinciaal archief;
 • Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie (NIOD);
 • Collectie Nationaal Archief Den Haag;
 • Semi-statisch Informatie Beheer Ministerie Defensie te Rijswijk;
 • Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD);
 • Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit Wageningen;
 • Luchtfotocollectie Topografische Dienst/Kadaster Zwolle (TOPOD);
 • Luchtfotocollectie Aerial Reconnaissance Archives (TARA);
 • Krantenberichten;
 • Nederlands Instituut voor militaire historie (NIMH) collectie 575;
 • Kadaster (naoorlogs kaartmateriaal);
 • Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg;
 • The National Archives (NA) Londen (luchtaanvallen Royal Air Force).
Vooronderzoek explosieven

Boven: toen en nu in IJmuiden (klik voor een grotere weergave op de afbeelding).

Aanvullende bronnen

Naast bovengenoemde verplichte bronnen, kent het CS-VROO eveneens een aantal aanvullende bronnen, welke in bepaalde gevallen eveneens geraadpleegd zullen worden. Het gaat hierbij om onderstaande bronnen.

 • Nederlands Instituut voor militaire historie (NIMH) collectie 409;
 • The National Archives (NA) Londen (artilleriebeschietingen);
 • The National Archives College Park, Washington D.C. (NARA);
 • Getuigenverslagen.

Eigen bronnen

Voor ieder onderzoek worden tenslotte een aanzienlijke hoeveelheid eigen bronnen geraadpleegd. Dit betreffen bronnen uit het archief van BeoBOM, maar ook bedrijven of instellingen waarmee BeoBOM vaak contact heeft en die over een grote collectie (historisch) feitenmateriaal beschikken.

 • Luftbilddatenbank;
 • Büro Immekus;
 • Krantenarchieven;
 • Archief CE-documentatie;
 • Historische verenigingen;
 • Lokale overheden;
 • Netwerk van deskundigen;
 • LIDAR/BAG/DINOloket.

In het geraadpleegde bronnenmateriaal wordt gezocht naar indicaties en contra-indicaties welke aanwijzingen vormen dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht dan wel onverdacht is op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

2015: een ooggetuige wijst BeoBOM de locatie van een bominslag, welke niet kon worden vastgesteld op basis van de overige bronnen.

Benieuwd naar wat BeoBom voor je kan betekenen?

Met onze kennis en ervaring bieden wij in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.

  Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.

  Lees hier onze privacy voorwaarden (*)