Methodiek

Methodiek

Naast het raadplegen van verplicht en aanvullend bronnenmateriaal, gebruikt BeoBOM diverse methoden om de onderzoeksresultaat optimaal te kunnen analyseren. Onderstaand worden enkele van de belangrijkste toepassingen en methoden genoemd.

LIDAR

LIDAR staat voor Light Detection and Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging, en houdt in dat hoogteverschillen in het landschap in kaart worden gebracht middels laserpulsen. Door hoog-teverschillen te analyseren, kunnen verstoringen zoals bomkraters of verdedigingswerken in sommige gevallen worden opgespoord. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan hoogteverschillen in het landschap, welke niet zichtbaar zijn op luchtfoto’s door bebossing of andere vegetatie. Naast het in kaart brengen van mogelijke verstoringen als gevolg van oorlogshandelingen, wordt LIDAR hier eveneens toegepast om de naoorlogse bodemroering in kaart te brengen. Naoorlogs opgehoogde gebieden onderscheiden zich duidelijk, wanneer LIDAR wordt toegepast.

In onderstaande video wordt een voorbeeld gegeven van een situatie waarin LIDAR uitkomst biedt. In de video is een bos te zien met in de bosbodem 17 bomkraters. Deze kraters zijn door de bomen niet zichtbaar op luchtfotomateriaal, maar wel in LIDAR.

3D-technologie

Wanneer door BeoBOM luchtfoto’s van een bepaalde datum worden gevonden, dan wordt gestreefd naar het aanschaffen van meerdere luchtfoto’s uit de betreffende serie. Het doel hiervan, is tweeledig. Ten eerste, kunnen verstoringen op het fotomateriaal zelf, zoals vuiltjes/beschadigingen op de foto, worden opgespoord door de aanschaf van meerdere foto’s uit een serie. De aanschaf van een enkele foto kan in theorie namelijk leiden tot het foutief aanzien van een beschadiging op de foto voor een verstoring in het landschap. Van foto’s uit een serie (welke elkaar overlappen) kunnen ten tweede 3D-luchtfoto’s/stereoscopische luchtfoto’s gemaakt worden, wat de luchtfotoanalyse ten goede komt. Een methode om de kwaliteit van de luchtfotoanalyse te verhogen, is het creëren van stereo-luchtfoto’s (3D-luchtfoto’s). Doordat de geallieerden de luchtfoto’s met een overlap maakten (van idealiter 60%), konden de beeldanalisten met behulp van stereoscopische brillen diepte op de foto’s zien. Dit hielp vooral bij de interpretatie van militaire objecten met een duidelijke verticale dimensie. Een goed voorbeeld hiervan zijn bijv. Vergeltungswaffe-lanceerinstallaties (V1 en V2) en Flak-torens. Deze stereoscopische beelden kunnen met de huidige beeldbewerkingssoftware geconstrueerd worden, waarbij tegenwoordig een simpele anaglyphbril (een brilletje met rood en cyaan filter) volstaat om het stereoscopische effect te creëren. Onderstaand worden enkele voorbeelden van door BeoBOM gecreëerde 3D-foto’s getoond.

Benieuwd naar wat BeoBom voor je kan betekenen?

Met onze kennis en ervaring bieden wij in alle fasen van bouwprojecten ondersteuning bij het uitvoeren van aan explosieven gerelateerde werkzaamheden.

    Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden.

    Lees hier onze privacy voorwaarden (*)