Blog

Verbetertechnieken luchtfotoanalyse

21 november 2018 by in Nieuws

Een belangrijk onderdeel van explosievenonderzoek (het historisch vooronderzoek) is het raadplegen van luchtfotomateriaal uit de periode 1940-1945. Door foto’s van voor en na een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld een bombardement) te raadplegen, kan een goed beeld worden gevormd van de invloed van de betreffende gebeurtenis en waar deze plaatsvond. Ook naoorlogse bodemroering (veranderingen in het landschap sinds het einde van de oorlog) kan in kaart worden gebracht wanneer foto’s uit de oorlog worden vergeleken met foto’s en satellietbeelden uit de naoorlogse periode. Een goede luchtfotoanalyse maakt gebruik van luchtfoto’s van zoveel mogelijk verschillende data die zijn geselecteerd op basis van relevantie (datum), kwaliteit en schaal.

Voorbeeld van een ‘voor-na-situatie’ op luchtfotomateriaal uit de periode 1940-1945: verschillende bomkraters zijn zichtbaar op een luchtfoto kort na een bombardement. Door een foto van voor en na een gebeurtenis te raadplegen, kan worden bepaald waar deze plaatsvond en wat het effect van de gebeurtenis op de betreffende locatie was.

Het aanschaffen en bekijken van luchtfoto’s is één ding, het verbeteren van de techniek om oorloggerelateerde ‘verstoringen’ aan het licht te brengen een tweede. Het komt regelmatig voor dat de kwaliteit van een aangeschafte foto niet van optimale kwaliteit is: de foto is van grote hoogte genomen, het landschap wordt door bewolking (deels) aan het oog onttrokken, of de beeldkwaliteit is simpelweg niet optimaal. Het is makkelijk om een dergelijke foto aan de kant te schuiven onder het mom van te lage kwaliteit, maar vaak is er door het toepassen van de juiste bewerkingstechnieken toch nog winst te behalen. Een voor de hand liggende methode om verstoringen op luchtfoto’s beter zichtbaar te maken, is het verhogen van het contrast en helderheid van het beeld. Iedere fatsoenlijke fotobewerkingssoftware biedt deze mogelijkheid.

Voorbeeld van een foto waarop na het verhogen van contrast en helderheid meerdere in eerste instantie vrijwel onzichtbare bomkraters weer goed zichtbaar worden.

Een tweede methode om verstoringen in het landschap beter te kunnen zien en beter te kunnen beoordelen is door de foto in negatief te bekijken. Op deze manier kunnen (bijvoorbeeld) bomkraters goed worden onderscheiden van verstoringen die niet gerelateerd zijn aan een luchtaanval. Deze methode werkt vooral goed wanneer het wordt gecombineerd met het verhogen van contrast en helderheid van de foto’s.

Voorbeeld van een kwalitatief zeer slechte luchtfoto, waarop na verhogen van contrast en het vervolgens in negatief bekijken van de foto een viertal kraters zichtbaar is.

Een laatste voorbeeld van het optimaliseren van een luchtfoto is door deze te veranderen in een zogenaamde anaglyph, waardoor de foto met een bril in 3D kan worden bekeken. Deze techniek kan goed worden toegepast op luchtfoto’s uit de periode 1940-1945 en heeft als voordeel dat kraters en overige verstoringen in het landschap beter zichtbaar worden. Verschillende software is geschikt om een anaglyph te maken. In wezen komt het erop neer dat aan twee opvolgende luchtfoto’s (het is in principe ook mogelijk met een foto, door hier een kopie van te maken als tweede foto) met ieder een iets andere hoek over elkaar heen worden gelegd en van een kleurenfilter worden voorzien, meestal rood en cyaan. De ene foto krijgt dan een rood filter (voor het ene oog), de andere een cyaan filter (voor het andere oog). De foto’s moeten vervolgens praktisch op dezelfde plek liggen, met een kleine afwijking ten opzichte van elkaar. Aangezien twee opvolgende luchtfoto’s ten opzichte van elkaar net vanuit een ander perspectief zijn genomen, is dit ideaal voor deze techniek. Met behulp van eenzelfde gekleurde bril (het ene oog rood, het ander cyaan) kan de afbeelding dan in 3D worden bekeken. Klik hier voor een voorbeeld van een dergelijke bril (link opent in nieuw tabblad).

Een voorbeeld van twee luchtfoto’s die door BeoBOM tot een anaglyph 3D-beeld zijn gemaakt. Het gaat hier een terrein in de haven van Rotterdam, waar BeoBOM onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van explosieven. De foto dateert van maart 1945. Om de foto goed te kunnen bekijken is een 3D-bril benodigd met links een glas in de kleur cyaan en rechts rood. Met een 3D-bril zijn onder meer verschillende hoge gebouwen en bomen op het terrein zeer duidelijk te onderscheiden, ook is te zien hoe verschillende opslagtanks in de rechterbovenhoek zwaar zijn getroffen door oorlogshandelingen en hierdoor sterk in hoogte verschillen.
Een voorbeeld van een enkele obliekfoto die door BeoBOM tot een anaglyph is gemaakt. De foto toont een locatie in Italië, door geallieerde luchtaanvallen getroffen in het kader van Operation Strangle.

Wilt u meer weten over luchtfotoanalyse of heeft u te maken met explosieven en advies nodig? Neem vrijblijvend contact op met BeoBOM.

Laatste nieuws over BeoBOM

EénVandaag: Munitiestortplaats Oosterschelde is een tikkende tijdbom

EénVandaag: Munitiestortplaats Oosterschelde is een tikkende tijdbom

Op de bodem van Nationaal Park de Oosterschelde ligt dertig [...]
EénVandaag: Munitiestort met 500 ton Duitse granaten in Waddenzee

EénVandaag: Munitiestort met 500 ton Duitse granaten in Waddenzee

Een munitiestortplaats met 500 ton Duitse scherpe granaten uit de [...]
NOS over verscherpte controle Schiphol op gsm’s waarin munitie verstopt zit

NOS over verscherpte controle Schiphol op gsm’s waarin munitie verstopt zit

NOS op 3 besteedt aandacht aan de mogelijkheid explosieven te [...]
Kaart van BeoBOM in Dagblad van het Noorden

Kaart van BeoBOM in Dagblad van het Noorden

In een reportage in het Dagblad van het Noorden over [...]